Voor het wegnemen van de overlast van de eikenprocessierups kunnen wij de nesten voor u wegzuigen!

Eikenprocessierups en bestrijding

Wat is de eikenprocessierups? De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder.

Deze rups heeft ter bescherming van zichzelf zogenaamde brandharen, dit zijn kleine haartjes die de rups los laat als deze zich bedreigd voelt en vervelende klachten kan veroorzaken zoals bijvoorbeeld jeuk, uitslag en oogirritaties, maar ook ademnood door irritatie van de luchtwegen.

Eikenprocessierups bestrijding

De eikenprocessierups is tussen april en augustus actief, vooral in mei ontwikkelen ze de zogeheten brandharen waar mensen zo veel last van kunnen krijgen.
Daarom begint men eind Mei al vaak met de bestrijding van de rupsen, met name door de nestzakken uit de bomen weg te zuigen.
Dit doet men met name in gebieden waar veel overlast voor mens en dier word verwacht.

 

Opzuigen van rupsen en nesten

Voor het wegnemen van de overlast van de eikenprocessierups kunnen wij voor u de nesten wegzuigen. Dit gebeurt door gespecialiseerde medewerkers en afzuigapparatuur.

Verwijder de eikenprocessienesten nooit zelf Ronald Gerressen BV is gespecialiseerd in het veilig en verantwoord verwijderen en afvoeren van deze nesten, waarbij alle geldende veiligheidseisen voor zowel de omgeving als onze medewerkers in acht worden genomen.

Chemische en bacteriële bestrijdingsmiddelen

Bij Ronald Gerressen BV gebruiken wij geen chemische of bacteriële bestrijdingsmiddelen om de eikenprocessierups te bestrijden.
Chemische en bacteriële bestrijdingsmiddelen hebben te veel negatieve gevolgen voor mens en milieu en passen niet binnen ons beleid voor een duurzame bestrijding van de eikenprocessierups.