Buitengevel

Ronald Gerressen BV is al jaren gespecialiseerd in gevelreiniging en impregneren van gevels. Dit is een specialisme waarbij vakkennis, kwaliteitsbeheersing en de inzet van de juiste apparatuur en mensen van belang zijn.
Het aanzicht van de buitengevel bepaalt in hoge mate de eerste indruk van een gebouw, of dit nu een bedrijfspand, een woonhuis of een monumentale villa is. Minerale ondergronden hebben de eigenschap om door weers- en milieu-invloeden te vervuilen, zodat het, door de ontwerper beoogde aanzicht, van de gevel sterk kan verslechteren.
Ook voor het plaatsen van gevelrenovatie steigers, uitkappen voegwerk, torbo-lagedruk vochtstralen en het plaatsen van nieuw voegwerk.
Ontsierende witte uitslag bij nieuwbouwprojecten, veelal veroorzaakt door overtollig en niet gereguleerd regenwater. Zout en / of kalk afzetting op de steen; dit is een resultaat wat u niet verwacht had.
Oude verflagen kunnen, afhankelijk van de ondergrond, probleemloos verwijderd worden met de verschillende reinigingsmethodieken.

gevelreiniging en renovatie Ronald Gerressen B.V. in Duiven Arnhem Nijmegen. De reiniging van de keramische, betonnen dakpannen of asbestcementvrije golfplaten bestaat uit het reinigen met behulp van heetwater reinigingstechniek,onder een aangepaste werkdruk en een temperatuur van 150 graden wordt het aangehechte vuil hiermee verwijderd. Aanvullende dakwerkzaamheden. gevelreiniging en renovatie Ronald Gerressen B.V. in Duiven Arnhem Nijmegen. Zonder dat er maar ook een dakpan gelicht is ondergaat uw dak een complete facelift. Natuurlijk verzorgt Ronald Gerressen B.V. aanvullende werkzaamheden zoals: het vervangen van kapotte dakpannen of nokvorsten, tevens in de Flexim plaatsen van nokvorsten, lood vervangen of aanbrengen van duiven en vogelwering.  Overige behandelingen Antimosbehandeling Tussen het reinigen en coaten wordt er een antimosbehandeling uitgevoerd. Gevelreiniging en renovatie Ronald Gerressen B.V. in Duiven Arnhem Nijmegen. Impregneren Na de reiniging kan het het dak worden geimpregneerd, de impregneerstof heeft sterk algenstoppende eigenschappen die tot in het hart van de pan doorwerkt.
Coaten Middels onze airless spuitapparatuur wordt er met een werkdruk tussen de 100 en 150 bar, de in water oplosbare dakcoating op kunsthars-dispersiebasis aangebracht deze heeft vele voordelen zoals zijn weers, alkalisch en UV -bestendig en waterdampdoorlatendheid tevens bevat deze coating een preventieve werking t.a.v.algen en schimmelaangroei. 5 jaar fabrieksgarantie op de kleur van de verf. Gevelreiniging en renovatie Ronald Gerressen B.V. in Duiven Arnhem Nijmegen. Deze coating is uitermate geschikt voor alle betonnen en keramische dakpannen of asbestcementvrije golfplaten en zijn in de volgende kleuren te verkrijgen. Gevelreiniging en renovatie in Duiven Arnhem Nijmegen. gevelreiniging en renovatie Ronald Gerressen B.V. in Duiven Arnhem Nijmegen. De reiniging van de keramische, betonnen dakpannen of asbestcementvrije golfplaten bestaat uit het reinigen met behulp van heetwater reinigingstechniek,onder een aangepaste werkdruk en een temperatuur van 150 graden wordt het aangehechte vuil hiermee verwijderd. Aanvullende dakwerkzaamheden.

Gevelreiniging kalkzandsteen van Ronald Gerressen

Reinigen d.m.v. aangepaste druk

Bij dit systeem wordt gereinigd met schoon leidingwater onder aangepaste druk en temperatuur. De druk is regelbaar tot 200 BAR met een waterverbruik tot 18 liter per minuut en de temperatuur is instelbaar tot 150° C. Door toepassing van de juiste druk en temperatuur kunnen met dit systeem vrijwel alle ondergronden gereinigd worden. De patinalaag wordt niet beschadigd, omdat er geen chemische middelen worden toegevoegd. Vooral voor het verwijderen van mos- en algengroei en lichte verontreinigingen is dit een uitstekend systeem.

Voor meer informatie over gevelrenovatie kunt u hier de digitale folder bekijken.

Bent u geïnteresseerd in deze dienst?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Gevelreining Ronald Gerressen
gevelreiniging Ronald Gerressen

Reinigen d.m.v. lagedruk vochtstraal techniek

Dit is een straalsysteem dat lucht, water en een op de ondergrond afgestemd straalmedium combineert. Doordat de dosering van alle drie de componenten door mechanische regelsystemen zeer nauwkeurig kan worden ingesteld, is het mogelijk om vrijwel elke ondergrond te reinigen. De werkdruk varieert van 0,2 Bar tot maximaal 8 Bar. De keuze van het straalmiddel wordt bepaald door de ondergrond en kan variëren van bijvoorbeeld glasparels voor zachte natuursteensoorten zoals zand en tufsteen tot olivinezand voor wat hardere baksteen. Door een lage waterdosering is het mogelijk om stofvorming te voorkomen, terwijl de lozing van afvalwater tot een minimum beperkt wordt. Tegelijkertijd zorgt de micronevel van fijne waterdruppeltjes ervoor dat het straalmedium veel kleinere inslagkratertjes vormt dan bij minder geavanceerde straalsystemen, zodat beschadigingen aan het oppervlak worden voorkomen.

Voorbeeld: je kunt je eigen handen schoon maken zonder deze te beschadigen.

Impregneren van gevels

Ronald Gerressen BV heeft ruim 32 jaar lang ervaring in het reinigen en beschermen van gevels allerlei aard, en heeft verschillende reinigings methodieken binnen zijn organisatie.

Vocht indringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen, zoals natte plekken binnenshuis, scheurvorming of zout uitbloedingen. Om deze problemen te voorkomen kunnen minerale gevels worden geïmpregneerd. Onder impregneren verstaan we het behandelen van een minerale ondergrond met een hydrofoob middel dat vloeiend op het gevel of dak oppervlak wordt aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen blijft de water indringing van buitenaf nihil, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid van binnenuit voor 90% gehandhaafd blijft.

Voordelen van impregneren

De isolatie waarde van uw gevel wordt vele malen vergroot. Impregneren vermindert vochtintreding in het minerale geveloppervlak. Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd. Door de drogere gevel is de voedingsbodem voor algen en mossen verdwenen, waardoor de aanwas hiervan veel minder snel zal optreden. Mocht er toch weer sprake zijn van aangroei, dan zal deze aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen zijn. Vorstschade door water indringing van buitenaf wordt beperkt, mits er geen scheurvormingen of beschadigingen in het voegwerk of metselwerk aanwezig zijn. Door de hydrofoob wordt de uitspoeling van bindmiddel en kristallisatie van zouten voorkomen. Bij toch optredende afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd.
De hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar.
 
Bent u geïnteresseerd in deze dienst?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Gevel inspectie

Ronald Gerressen BV kan desgewenst een gevel inspectie voor u uitvoeren, in de bestaande gevels worden steekproefsgewijs kleine gaten in het buitenspouwblad geboord en middels een endoscoop wordt de conditie van het huidig anker bekeken. Op deze wijze kan eenvoudig vastgesteld worden of er corrosie is opgetreden! De resultaten van de inspectie worden door Ronald Gerressen BV in een uitgebreid testrapport, compleet met foto of videomateriaal vastgelegd.

Voor meer informatie over de unieke renovatie-spouwmuuranker van B+Btec kunt u hier de digitale folder bekijken.

Spouwmuuranker Renovatie

Veel kopgevels van hoogbouwflats hebben of krijgen hiermee mee te maken!

Ronald Gerressen B.V. kan voor u het nieuwe unieke roestvrijstalen renovatie spouwanker van B+Btec plaatsen. Door het unieke ontwerp kan hij in boorgaten van slechts 12mm worden gemonteerd waardoor het vrijwel onzichtbaar kan worden toegepast dit gebeurd via de buitenzijde van het gebouw, na plaatsing wordt deze gedicht met speciale vulmiddelen. Dit nieuwe anker vervangt dus het huidige vaak doorgerotte spouwanker zonder veel breekwerk.

spouwanker Gevelrenovatie Ronald Gerressenspouwmuur Gevelreiniging Ronald Gerressen